<< english
ελληνικά>>
<< türkçe
 
 

Doğu Dil ve Kültürleri Merkezi (DDKM), Yunanistan’da Doğu halklarının dil ve kültürlerinden birini öğrenmek isteyenlerin başvurduğu önde gelen kurumlardan biri haline gelmiş bulunmakta.
DDKM, Türkiye ve Yunanistan halklarının yakınlaşması temel amacıyla 1985 yılında Türkçe dersleri vermeye, çeviri, yayın ve seminer faaliyetleri geliştirmeye başladı. Dilin halklar arasında köprü inşasının temel taşı olduğu olduğu inancından yola çıkıldı. Yunan halkının, komşu kültürün eski ve yeni dilini, tarih, toplum, iktisat, folklor, din ve yaşam biçimlerini tanıyabilmesinin ilk adımının Türkçe’ye aşina olması gerekliliği düşüncesiyle başlatılan Türkçe derslerini izleyenlerin, bu alanlarda genel bir çerçeveye sahip olabilecekleri sonucuna varıldı.
Süreç içinde Arapça, Farsça gibi dilleri de çalışma alanına alarak faaliyetlerini genişleten Merkez, 1990’lı yıllarda Türkiye ve Yunanistan üniversiteleri arasında öğrenci değişimine öncülük etti. Eski öğrencilerinin Yunanistan ve Türkiye’de birçok üniversitenin öğretim üyesi kadrolarında yer aldığı DDKM, çok sayıda Türkçe ve Yunancaya vakıf çevirmen, gazeteci, avukat, tarihçinin yetişmesine de katkıda bulundu.
1994’te Yunanca-Türkçe, 2000’de de Türkçe-Yunanca Sözlük yayımlandı. 2010 yılına Yunanca’ya Nasrettin Hoca’yı kazandırarak giren öğretmen ve öğrencilerimizce şu anda ‘Yunanlılar için Türkçe’ ders kitabının hazırlıkları son aşamasında bulunnmakta.
Yunanca-Türkçe Sözlük’ün düzeltilmiş yeni baskısı son aşamasına gelmiş durumda. Sözlüklerimizden önce basılan, bu konudaki son ciddi eserlerin 1890’lı yıllara ait olduğunu belirtmek isteriz. Sözlüklerimizin Yunanistan ve Türkiye üniversitelerinde ilgili bölüm öğrencilerinin, bu iki dilde faaliyet gösteren çevirmen, gazeteci, tarihçi, araştırmacı ve tüm aydınların başvuru eseri olması gurur kaynağımız.

guncelleme 11.10.2018